office3-blauw

Welkom

Het Kantoor accountancy heeft meer dan 25 jaar ervaring in huis voor de ondersteuning van MKB-ondernemers in uiteenlopende bedrijfstakken. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van moderne hulpmiddelen, waaronder online boekhouden en de nieuwste rapportagetechnieken met SBR. Voor speciale vraagstukken kan een beroep op een netwerk van diverse specialisten worden gedaan. Voor online boekhouden met Twinfield is nu de directe koppeling met de Rabobank en ABN beschikbaar. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Het Kantoor accountancy is lid van het SRA, een continu groeiend netwerk van mkb-accountantskantoren in Nederland met alle mogelijkheden van een groot kantoor en de persoonlijke band van een klein kantoor. Kortom, het beste van twee werelden.

Emile Loos RA is graag bereid u nader te informeren over de dienstverlening van Het Kantoor.

Onder de menuoptie 'Diensten' ziet u wat Het Kantoor u heeft te bieden. Diverse diensten kunnen tegen vaste prijsafspraken worden uitgevoerd.

Nieuws

  Zelfstandigenaftrek wordt in 2024 verlaagd
  25-09-2023 - De voorwaarden voor de zelfstandigenaftrek zijn:- U bent ondernemer voor de inkomstenbelasting. - U voldoet aan het urencriterium.- U heeft op 1 januari nog niet de AOW-leeftijd. Heeft u de AOW-leeftijd al wel? Dan mag u 50% van het bedrag voor de zelfstandigenaftrek aftrekken.... [Lees meer]
  Verruiming vrijstelling OV-abonnementen en voordeelurenkaarten vanaf 2024
  20-09-2023 - Dat betekent dat een OV-abonnement of voordeelurenkaart altijd onbelast kan worden aangeboden mits het aannemelijk is dat het OV-abonnement dan wel de voordeelurenkaart ook (in welke mate dan ook) voor zakelijke reizen (waaronder woon-werkverkeer) zal worden gebruikt. Als dat het geval is, hoeft een werkgever geen registratie van privé- en zakelijk gebruik meer bij te houden om in aanmerking te komen voor de vrijstelling. Hiermee is een vereenvoudiging ten opzichte van de huidige situatie beoogd... [Lees meer]
  Onbelaste reiskostenvergoeding in 2024 omhoog naar € 0,23 per kilometer
  20-09-2023 - Deze bedragen gelden voor zakelijke reiskosten, met inbegrip van de kosten van woon-werkverkeer. Voor de kosten van openbaar vervoer mogen, net als nu het geval is, de werkelijke kosten worden vergoed. De verhoging van het forfait per kilometer geldt ook voor de reiskosten van IB-ondernemers en resultaatgenieters. Ook de andere forfaits per kilometer worden verhoogd. Het gaat om: • de aftrek specifieke zorgkosten voor reiskosten ziekenbezoek; • de kilometervergoeding voor weekenduitgaven gehandicapten; • de giftenaftrek als een vrijwilliger afziet van reiskostenvergoeding... [Lees meer]
  Wanneer bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting?
  09-09-2023 - Onder welke bron uw inkomsten vallen, is afhankelijk van een aantal factoren. De wet en de rechtspraak stellen bepaalde eisen waaraan ondernemers moeten voldoen. Na uw aanmelding beoordeelt de Belastingdienst aan de hand van uw omstandigheden of u aan die eisen voldoet. De Belastingdienst let bijvoorbeeld op: Maakt u winst? Zo ja, hoeveel?Als u alleen een heel kleine winst hebt of structureel verlies lijdt, is het niet aannemelijk dat u winst gaat maken. Er is dan geen sprake van een onderneming. Hoe zelfstandig is uw onderneming?Als anderen bepalen hoe u uw onderneming moet inrichten en hoe u uw werkzaamheden uitvoert, ontbreekt de zelfstandigheid en is er meestal geen sprake van een onderneming. Beschikt u over kapitaal?Kapitaal is voor veel ondernemingen noodzakelijk. U moet investeren in bijvoorbeeld machines, reclame, inhuur van mensen en verzekeringen. Voldoende kapitaal om een onderneming te starten en enige tijd draaiende te houden, wijst erop dat u mogelijk een onderneming hebt. Hoeveel tijd steekt u in uw werkzaamheden?Als u erg veel tijd aan een activiteit besteedt zonder dat dat rendement oplevert, is er meestal geen sprake van een onderneming. Maar u moet wel voldoende tijd aan uw werkzaamheden besteden om deze rendabel te maken. Wie zijn uw opdrachtgevers?Het is uw doel om meerdere opdrachtgevers te hebben, onder andere om betalings- en continuïteitsrisico's te verkleinen. Als u meerdere opdrachtgevers hebt, bent u minder afhankelijk van een of enkele opdrachtgevers af en neemt uw zelfstandigheid toe. Hoe maakt u uw onderneming bekend naar buiten?U bent voor uw bestaan afhankelijk van opdrachtgevers. Om ondernemer te zijn, moet u zorgen dat uw onderneming voldoende bekend is, bijvoorbeeld via reclame, een internetsite, social media, een uithangbord of eigen briefpapier. Loopt u 'ondernemersrisico'?Bestaat er een kans dat uw opdrachtgevers niet betalen? Gebruikt u uw goede naam voor de uitoefening van uw werkzaamheden? Bent u afhankelijk van de vraag naar en het aanbod van uw producten en diensten? Loopt u 'ondernemersrisico', dan hebt u waarschijnlijk een onderneming. Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming?Als u aansprakelijk bent voor de schulden van uw onderneming, dan bent u mogelijk ondernemer.De belastingdienst beoordelt per afzonderlijke activiteit of u voldoet aan de voorwaarden. Hebt u meerdere activiteiten? Dan is van belang of er samenhang bestaat tussen die activiteiten. Alleen bij voldoende samenhang kunnen uw activiteiten samen 1 bron van inkomen vormen. Let op!Als u voor de inkomstenbelasting geen ondernemer bent, kunt u toch ondernemer zijn voor de btw.... [Lees meer]
  Btw uit andere EU-landen terugvragen voor 1 oktober 2023
  06-09-2023 - U kunt btw terugvragen over goederen en diensten die u hebt ingekocht in andere EU-landen. Terugvragen kan ook als u in een ander EU-land btw hebt betaald over de invoer van goederen uit een niet-EU-land. Vraag de btw over 2022 terug vóór 1 oktober Uw verzoek om teruggaaf van btw moet uiterlijk 30 september 2023 bij de Belastingdienst binnen zijn. De Belastingdienst stuurt uw verzoek door naar de belastingdienst in het EU-land waar u btw terugvraagt. Te laat met uw verzoek? Komt uw verzoek te laat binnen (na 30 september)? Dan loopt u het risico dat uw verzoek niet meer in behandeling wordt genomen door het andere EU-land. Verwachte drukte op de website Teruggaaf van btw uit andere EU-landen gaat via een speciale website van de Belastingdienst. Op deze website kan het erg druk zijn. Bij overbelasting is het aantal mensen dat in kan loggen beperkt. Wacht daarom niet te lang met uw verzoek om teruggaaf.... [Lees meer]

Digitaal Klantenportaal

digirecord

Online boekhouden

Twinfield

De financiële administratie is van groot belang voor iedere ondernemer. Op ieder gewenst moment moet de ondernemer over de juiste informatie kunnen beschikken...

Lees meer...

Personeelsadministratie

Loket

Via loket.nl kunt u toegang krijgen tot al uw personeels-en salarisgegevens. Het enige wat u nodig heeft is een computer met internetverbinding.

Lees meer...

Elektronische dossiers

Digirecord

Op basis van moderne communicatie- en beveiligingstechnieken is een digitaal dossier ontwikkeld dat 24 uur per dag en 7 dagen per week ter beschikking staat voor onze relaties. Veilig, zeker en snel met DigiRecord.nl.

Deponeren KvK

logo-kvk

Het deponeren van jaarrekeningen bij de Kamer van Koophandel is volledig gedigitaliseerd.  De stukken worden aangeleverd in het bestandsformaat PDF of XBRL.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website optimaal presteert. Als u doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat u ermee instemt. Bekijk onze Privacyverklaring.

Ik accepteer cookies van deze website.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk